ПРОТОКОЛ № 1

засідання  комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2

27.12.2012 року                                                                       м. Хмельницький

 

Присутні: Кореганова О.І. – директор НВК № 2; Антонов С.М. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи;  Шеремета Т.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11-х класів; Скоп О.В. – головний бухгалтер НВК № 2; Білик О.Б. – інженер НВК № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розподіл обов’язків між членами комітету з конкурсних торгів в НВК № 2 в 2013 році.

СЛУХАЛИ: Кореганову О.І., директора НВК № 2,  з інформацією про сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель” та роботу комітету у відповідності до Положення про комітет з конкурсних торгів ,який затверджений наказом по НВК № 2 № 610 від 30.10.2012 року.

ВИСТУПИЛИ: Антонов С.М. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи.   Запропонував обрати Скоп Оксану Володимирівну головою комітету з конкурсних торгів, Білика Олександра Броніславовича секретарем комітету.

Скоп О.В., головний бухгалтер НВК № 2, запропонувала обрати заступником голови комітету з конкурсних торгів директор комплексу Кореганову О.І.

УХВАЛИЛИ: Голосували одноголосно

1. Обрати головою комітету з конкурсних торгів  головного бухгалтера НВК № 2 Скоп О.В.

2. Обрати секретарем комітету з конкурсних торгів Білика О.Б.

3. Обрати заступником голови комітету з конкурсних торгів з правом підписання договорів про закупівлю директора НВК № 2 Кореганову О.І.

4. Визначити наступні функції секретаря комітету з конкурсних торгів:

– секретар комітету з конкурсних торгів несе відповідальність за своєчасне оформлення документації, необхідної для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку та оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону (2289-VІ).

 

Голова комітету з конкурсних торгів:  _____________     Скоп О.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів: _____________    Білик О.Б.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:    _____________     Кореганова О.І.

______________    Шеремета Т.А.

_____________       Антонов С.М

ПРОТОКОЛ № 2

засідання  комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2

11.01.2013 року                                                                       м. Хмельницький.

 

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів –  Скоп О.В., головний бухгалтер НВК № 2.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Кореганова О.І., директор НВК № 2.

Секретар комітету з конкурсних торгів – Білик О.Б., інженер НВК №2.

Члени комітету з конкурсних торгів: Шеремета Т.А., заступник директора НВК № 2 з навчально-виховної роботи 5-11-х класів; Антонов С.М., заступник директора з адміністративно-господарської роботи.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного плану державних закупівель на 2013 рік

СЛУХАЛИ: Скоп О.В., голову комітету з конкурсних торгів  НВК № 2, яка повідомила, що у зв’язку з необхідністю придбання Послуг з постачання  пари та гарячої води трубопроводами, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.12.), потрібно провести їх закупівлю на 2013 поточний рік відповідно до чинного законодавства (Закону України «Про здійснення державних закупівель») на очікувану вартість 999625 грн.

Керуючись ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», процедурою закупівлі в річному плані потрібно зазначити «закупівлю в одного учасника», так як є нагальна потреба в закупівлі цих послуг та відсутня конкуренція серед учасників, що їх надають.

ВИСТУПИЛИ: Кореганова О.І. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, яка повідомила, що у зв’язку із затвердженням форм документів наказом Міністерства економіки № 922 від 26.07.2010 року, в тому числі форми річного плану,  необхідно затвердити відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” річний план державних закупівель на 2013 рік  пари і гарячої води трубопроводами у формі, передбаченій вказаним наказом та виходячи з очікуваної вартості закупівлі Послуг з постачання  пари та гарячої води трубопроводами, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.12.

Секретар комітету Білик О.Б. надав проект річного плану на 2013 рік  для ознайомлення та затвердження.

Голосували: За –  одноголосно.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” річний план державних закупівель на 2013 рік  пари та гарячої води трубопроводами, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.12.у формі, передбаченій наказом Міністерства економіки № 922 від 26.04.2010 року.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів: _____________    Білик О.Б.

Члени комітету з конкурсних торгів:    _____________     Кореганова  О.І.

______________    Шеремета Т.А.

_____________  Антонов С.М.

Голова комітету з конкурсних торгів:  _____________     Скоп О.В.

.