Шановні учні 4 класів НВК №2. Шановні батьки.

Склад

державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації випускників 4-х класів

навчально- виховного комплексу №2 м. Хмельницького

у 2015-2016 навчальному році

Розклад проведення ДПА

Склад державної атестаційної комісії

№ з/п

За який освітній рівень ДПА (клас)

Назва предмета, з якого проводиться ДПА

Дата та час проведення ДПА

Місце проведення ДПА (№ аудиторії в навчальному закладі)

ПІБ голови комісії, посада, освіта, фах

ПІБ вчителя, який викладає предмет, освіта, фах

1.

4 – А

Українська мова

13.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 22а

Аносова С.Ю., заступник директора з НВР, вища, вчитель початкових класів

Петрова Е.С., вища, вчитель початкових класів

4 – А

Українське читання

21.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 22а

Шеремета Т.А., заступник директора з НВР , вища, вчитель української мови та літератури

Петрова Е.С., вища, вчитель початкових класів

4 – А

Математика

19.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 22а

Петровська М.І., заступник директора з НР, вища, вчитель інформатики

Петрова Е.С., вища, вчитель початкових класів

2.

4 – Б

Українська мова

13.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 23а

Петровська М.І., заступник директора з НР, вища, вчитель інформатики

Кубар С.М., вища, вчитель початкових класів

4 – Б

Українське читання

21.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 23а

Кореганова О.І., директор НВК №2, вища,

практичний психолог

Кубар С.М., вища, вчитель початкових класів

4 – Б

Математика

19.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 23а

Славський А.В., заступник директора з ВР, вища, вчитель історії та права

Кубар С.М., вища, вчитель початкових класів

3.

4 – В

Українська мова

13.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 16

Кореганова О.І., директор НВК №2, вища,

практичний психолог

Біляк І.М., вища, вчитель початкових класів

4 – В

Українське читання

21.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 16

Петровська М.І., заступник директора з НР, вища, вчитель інформатики

Біляк І.М., вища, вчитель початкових класів

4 – В

Математика

19.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 16

Шеремета Т.А., заступник директора з НВР , вища, вчитель української мови та літератури

Біляк І.М., вища, вчитель початкових класів

4.

4 – Г

Українська мова

13.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 15

Шеремета Т.А., заступник директора з НВР , вища, вчитель української мови та літератури

Кирилюк Т.Ф., вища, вчитель початкових класів

4 – Г

Українське читання

21.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 15

Славський А.В., заступник директора з ВР, вища, вчитель історії та права

Кирилюк Т.Ф., вища, вчитель початкових класів

4 – Г

Математика

19.05.2015

930 (2урок)

Ауд. 15

Кореганова О.І., директор НВК №2, вища,

практичний психолог

Кирилюк Т.Ф., вища, вчитель початкових класів

Атестація у початковій школі

У 4 класах загальноосвітніх навчальних закладів атестація проводитиметься у формі підсумкових контрольних робіт з української мови (мова і читання) та математики. У загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин крім атестації з української мови (мова і читання) атестації можуть підлягати результати навчальної діяльності учнів з мови навчання (мова і читання).

Кожна підсумкова контрольна робота проводиться відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка і п’ятниці, а також днів перед і після святкових.

На проведення підсумкової контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі (учениці).

Бали за атестацію з української мови (мова і читання) та математики виставляються у класному журналі під датою її проведення. На правій сторінці класного журналу у розділі «Зміст уроку» здійснюється запис «Підсумкова контрольна робота. Державна підсумкова атестація».

Результати атестації у 4 класі з української мови (мова і читання) та математики не враховується при виставленні річних оцінок.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень, визначених Програмами для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи ( – К. : Початкова школа, 2006; 2007; Программы для средней образовательной школы с русским языком обучения. 1-4 классы. – К.: Початкова школа, 2006; Програма «Українська мова» для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з румунською, молдовською та угорською мовами навчання – Чернівці: Букрек, 2007).

Завдання для підсумкових контрольних робіт розробляються вчителем початкових класів, погоджуються педагогічною радою та затверджуються керівником навчального закладу. Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з української мови (мови навчання) може  формуватись з тексту для диктанту або списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь і завдань до тексту: творчого на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь та завдань для перевірки мовних знань.

Визначенню рівня навчальних досягнень з української мови (мови навчання) підлягають мовні знання з усіх розділів початкового курсу української мови (мови навчання): мовленнєві (вміння будувати зв’язний текст, використовувати засоби виразності мови, висловлювати власну думку) і правописні уміння учнів.

Зміст підсумкової контрольної роботи для атестації з читання може формуватись з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного. Визначенню рівня навчальних досягнень учнів з читання підлягають сформованість навичок читання і розуміння змісту прочитаного тексту.

Підсумковому визначенню рівня навчальних досягнень  з математики підлягають сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арифметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

Зміст атестації у формі підсумкової контрольної роботи рекомендуємо формувати з таких завдань: складеної задачі на 3 дії; виразу з багатоцифровими числами на визначення порядку дій (з дужками); на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа; застосування геометричного матеріалу.