Шановні учні 4 класів НВК №2. Шановні батьки.

Доводимо до Вашого відома, що в період з 13 по 21 травня буде проведена державна підсумкова атестація в 4-х класах з математики, українського читання, української мови.

Збірники завдань для проведення ДПА в 4-х класах будуть розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти, Єдиному освітньому інформаційному вікні України, або на сайті Освіта.ua. 


Державна підсумкова атестація з української мови (мова навчання) проводиться з метою перевірити мовленнєві уміння учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета.
Державна підсумкова атестація з читання (мова навчання) спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; обізнаності з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; умінь узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного.
Державна підсумкова атестація з української мови та читання українською мовою у загальноосвітніх навчальних закладах з російською мовою навчання мають такі ж завдання.
Завдання до Державної підсумкової атестації з читання українською мовою та з читання (мова навчання) у загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням польською, молдовською, кримськотатарською, угорською, болгарською, румунською мовами можуть укладати методичні об’єднання вчителів початкових класів за такою ж структурою відповідно до програмових вимог.
Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки вміння використовувати здобуті знання при розв’язуванні задач різного рівня складності.
Зміст завдань для державної підсумкової атестації сформовано відповідно до вимог, викладених у Програмах для 1–4 класів середньої загальноосвітньої школи (К.: Початкова школа, 2006).
Державна підсумкова атестація проводиться в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до календарного планування на другому чи третьому уроці, окрім понеділка та п’ятниці.
На проведення атестації з кожного предмета відводиться 1 академічна година.Завдання державної підсумкової атестації виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, беруть участь у спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть брати участь у їх виконанні. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються цим учням за результатами семестрового оцінювання.
Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.
З навчальних предметів, які підлягають державній підсумковій атестації, при виставленні річної оцінки враховуються її результати.