Алгебра

 Графіки функцій. Перетворення графіків. – 11 клас.

Основні тригонометричні формули. – 10 клас.

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня. – 7 клас.

Англійська мова

Great Britain.  – 5 клас.

 Rest. ( Відпочинок). – 5 клас.

Шлюбнi звичаї та  традиції. – 11 клас.

Всесвітня історія

Східний похід Олександра Македонського. – 6 клас.

 Утворення та розвиток СРСР у 1920 – 1930 х рр. – 10 клас

Перша світова війна. – 10 клас.

 Біологія

 Загальна характеристика класу Птахи або Пернаті. – 8 клас

Різноманітність ссавців . Плацентарні ссавці. – 8 клас. 

Роль сенсорних систем в житті людини. – 9 клас

Географія

 Австралійський Союз. – 10 клас

Індія. – 10 клас.

Геометрія

 Сума кутів трикутника. – 7 клас.

Розв’язування задач. Тема. Вписані та центральні кути, вписані та описані
чотирикутники. – 8 клас.

Інформатика

 Робота з об’єктами ОС Windows. – 9 клас.

Графічний редактор Paint. – 2 клас.

Робота з текстовим редактором Word. – 6 клас.

Історія України

Українські землі у першій половині XVII ст. – 8 клас.

Математика

 Розв’язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами. – 5 клас. 

Трикутник. Види трикутників. – 6 клас.

Координатна площина. – 6 клас.

Природознавство

 Значення пристосування організмів до умов існування. Поведінка рослин і тварин. – 6 клас.

  Світова література

Засудження рабства у творі Ж. Верна «П’ятнад­цятирічний капітан» . – 6 клас.

Образ  Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації.  Пошуки  сенсу буття і призначення людини. Опозиція Фауст – Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита. – 9 клас.

Українська мова

Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. – 8 клас

Повні та неповні речення. Тире в неповних реченнях. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторів. Додержання інтонації неповних речень. – 8 клас

Складні слова. Сполучні  о, е   у складних  словах. Правопис складних слів разом і  через
дефіс . – 6 клас

Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Дієприкметник». – 7 клас

Звертання. Способи вираження звертання. Інтонація речень із звертанням. Риторичні
звертання. – 8 клас

Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. – 10 клас.

Речення непоширені і поширені. Означення, додаток і обставина як другорядні члени
речення. – 8 клас.

 Українська література

 Роман Уласа Самчука «Марія»-розповідь про Україну 20 ст. і трагічну   долю українців в умовах тоталітарної радянської системи. – 11 клас.

 Складні речення з різними видами зв’язку. Розділові знаки при  них. – 11 клас.

Наталка, Петро та Микола  – уособлення працьовитості, оптимізму, почуття гідності  простих людей ( за п’єсою  Івана Котляревського «Наталка Полтавка»). – 9 клас.

Характеристика образу Роксоляни  за однойменною повістю  Осипа Назарука
«Роксоляна». – 8 клас.

Смисл життя в розумінні Герасима Калитки (за п’єсою) І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». – 8 клас.

 Фізика

Ядерна енергетика. Будова АЕС.  – 9 клас.

Теплота згорання палива. – 8 клас.

Хімія

Поширеність  Феруму у природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природніх умовах. 7 – клас.