ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

  1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 75 74 99
у тому числі ті, що:

мають відповідну освіту

71
працюють у закладі освіти за сумісництвом 5

Інформація про якісний склад педагогічних працівників – дивитися