Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні

Головною метою є:
– захист прав та інтересів своїх членів;
– інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;
– розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

Завдання:
– формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

– формування суспільно-громадського досвіду особистості,
розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

– формування життєвої компетентності та стимулювання
життєвого успіху учнів;

– розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості,
ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, готовності до виправданого ризику;

– залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

– об’єднання учнів для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

– розвиток світогляду учнів для подальшого формування цивілізаційної компетентності.