ПРОТОКОЛ № 3

засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення

про застосування переговорної процедури закупівлі

                                                                                                     

 

«19» січня 2015 року                                                                      м.Хмельницький

 

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів                                     Скоп Оксана Володимирівна ;

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                  Кореганова Оксана Іванівна;

Секретар комітету з конкурсних торгів                                 Ковбасюк Віталій Вадимович;

Член комітету з конкурсних торгів                                        Шеремета Тетяна Анатоліївна;

Член комітету з конкурсних торгів                                        Антонов Серій Миколайович;

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

–          Прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі послуг з постачання пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1):

 

СЛУХАЛИ:

 

            Голову комітету з конкурсних торгів, яка проінформувала про необхідність закупівлі послуг з постачання пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1) на очікувану вартість.

Відповідно до ч.4 ст.2 Закону України від 10.04.14 № 1197-VIІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) визначено, що окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води.

На сьогодні відсутні окремі закони, які регулюють питання закупівлі пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, тому закупівлю необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про природні монополії» та п. 7. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 року № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій», яким встановлено, що перелік суб’єктів природних монополій в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України.

На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України в переліку суб’єктів природних монополій визначено Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго», що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку централізованого постачання теплової енергії у м. Хмельницький в межах власних діючих мереж.

Дане підприємство включене до Переліку суб’єктів природних монополій Хмельницької області.

Наша теплова мережа підключена до загальної теплової мережі Учасника.

Отже ми, як замовник торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин не маємо можливості забезпечуватись тепловою енергією іншими організаціями теплопостачання. Дані послуги за нашим місцезнаходженням можуть бути надані лише певним постачальником, в особі Учасника.  Інша альтернатива відсутня.

 

У зв’язку із вищенаведеним, в порядку ст. 39 Закону в замовника виникає необхідність придбання послуг з постачання пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1) за переговорною процедурою закупівлі.


Неукладання або несвоєчасне укладання договорів з Учасником на поставку теплової енергії призведе до припинення/обмеження її постачання. Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України (працівників, відвідувачів тощо) сприятиме поширенню хвороб серед них. Крім того, недотримання температурного режиму в приміщеннях закладу внаслідок відключення від теплопостачання призведе до порушення безпечних умов перебування в ньому, чим буде порушено право останніх, гарантоване ст. 283 Цивільного Кодексу України, на охорону життя та здоров’я.

 

2. Голова комітету проінформував:

2.1. Найменування ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

«Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води», (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1).

2.2. Кількість  – 1038,00 Гкал.

2.3. Згідно з річним планом закупівель очікувана вартість становить 1398456,00 грн.     (Один мільйон триста дев‘яносто вісім тисяч чотириста п‘ятдесят шість гривень 00 коп.) з ПДВ.

2.4. Джерело фінансування: місцевий бюджет.

2.5. Строк поставки: до 31.12.2015 року.

 

Так як через відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи оптимальною процедурою закупівлі відповідно до п. 2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» із змінами є процедура закупівлі у одного учасника

Голова комітету конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання.

            Усі присутні підтримали пропозицію.

 

ВИРІШИЛИ:

 

          1. Провести закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води; постачання пари та гарячої води, (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016: 2010 – 35.30.1) шляхом застосування переговорної процедури закупівлі – Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» згідно вимог п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме у зв’язку із відсутністю конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

2. Відповідальним за проведення процедури закупівлі призначити голову комітету з конкурсних торгів Скоп О.В.

3. Секретарю комітету з конкурсних торгів оприлюднювати всю необхідну інформацію, що визначена Законом, щодо проведення переговорної процедури закупівлі.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

___________ Кореганова Оксана Іванівна

 

___________ Шеремета Тетяна Анатоліївна

___________ Антонов Серій Миколайович

Голова комітету з конкурсних торгів                ___________ Скоп Оксана Володимирівна

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів           ___________ Ковбасюк Віталій Вадимович

 

ПРОТОКОЛ № 4

засідання комітету з конкурсних торгів

 щодо прийняття рішення про акцепт пропозиції

за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

 

«26» січня 2015 року                                                                                                                     м. Хмельницький

Члени комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів                                           Скоп О.В.;

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                   Кореганова О. І.;

Секретар комітету з конкурсних торгів                                       Ковбасюк В. В.;

Член комітету з конкурсних торгів                                              Шеремета Т.А.;

Член комітету з конкурсних торгів                                              Антонов С.М.;

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

–          Прийняття рішення про акцепт пропозиції учасника за результатами застосування переговорної процедури закупівлі код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

 

СЛУХАЛИ:

Голова комітету з конкурсних торгів Скоп О.В. повідомила, що інформація про застосування переговорної процедури закупівлі на закупівлю код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі» у “ВДЗ” №175(23.01.2015) від 23.01.2015р.

Згідно з ч. 3 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», строк для визначення переможця та акцепту не повинен перевищувати п’яти днів з дня оприлюднення. В день визначення переможця замовник акцептує пропозицію учасника.

Враховуючи викладене, голова комітету запропонував обрати переможцем переговорної процедури закупівлі та акцептувати пропозицію Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго».

Голова комітету з конкурсних торгів запропонував провести голосування з даного питання.

Усі присутні підтримали пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ : «За» – одноголосно, «Проти» – немає, «Утрималися» – немає.

 

ВИРІШИЛИ:

  1. 1.           Обрати переможцем переговорної процедури закупівлі код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води та акцептувати пропозицію Міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго».

 

Члени комітету з конкурсних торгів:

___________(Кореганова Оксана Іванівна,директор НВК №2)

 

 

___________(Шеремета Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів)

 

 

___________Антонов Серій Миколайович, заступник директора з адміністративно-господарської діяльності)

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                             ___________ (Скоп Оксана Володимирівна, головний бухгалтер)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                         ___________ (Ковбасюк Віталій Вадимович, інженер)