ПРОТОКОЛ № 1

засідання  комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2

03.01. 2014 року                                                                     м. Хмельницький

 

Присутні: Кореганова О.І. – директор НВК № 2; Антонов С.М. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи;  Шеремета Т.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів; Скоп О. В. – головний бухгалтер НВК № 2; Ковбасюк В.В. – інженер НВК № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розподіл обов’язків між членами комітету з конкурсних торгів в НВК № 2 в 2014 році

СЛУХАЛИ: Кореганову О.І., директора НВК № 2, з інформацією про сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель” та роботу комітету у відповідності до Положення про комітет з конкурсних торгів, затвердженого наказом по  НВК № 2 № 1  від 03.01.2014 року.

ВИСТУПИЛИ: Антонов С.М. – заступник директора з адміністративно-господарської роботи. Запропонував обрати Скоп Оксану Володимирівну, головного бухгалтера комплексу, головою комітету з конкурсних торгів відповідно до вимог чинного законодавства. Ковбасюка Віталія Вадимовича, інженера НВК № 2, секретарем комітету з конкурсних торгів.

Скоп О.В., головний бухгалтер НВК № 2. запропонувала обрати заступником голови комітету з конкурсних торгів директора Кореганову О.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою комітету з конкурсних торгів  Скоп Оксану Володимирівну,  головного бухгалтера НВК № 2

2. Обрати секретарем комітету з конкурсних торгів Ковбасюка Віталія Вадимовича, інженера НВК № 2.

3. Обрати заступником голови комітету з конкурсних торгів з правом підписання договорів про закупівлю директора НВК № 2 Кореганову Оксану Іванівну.

4. Визначити наступні функції секретаря комітету з конкурсних торгів:

– секретар комітету з конкурсних торгів несе відповідальність за своєчасне оформлення документації, необхідної для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника у встановленому законодавством порядку та оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону (2289-VІ).

 

Голова комітету з конкурсних торгів:  _____________     Скоп О.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів: _____________    Ковбасюк В.В.

 

Члени комітету з конкурсних торгів:    _____________     Кореганова О.І.

______________    Шеремета Т.А.

_____________    Антонов С.М.

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання  комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2

04 січня 2014 року                                                                     м. Хмельницький.

 

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів – Скоп О.В., головний бухгалтер НВК № 2.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Кореганова О.І., директор НВК № 2.

Секретар комітету з конкурсних торгів – Ковбасюк В.В.,інженер НВК № 2.

Члени комітету: Антонов С.М. –  заступник директора з адміністративно-господарської роботи;  Шеремета Т.А. –  заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Затвердження річного плану державних закупівель на 2014 рік.

СЛУХАЛИ: Скоп О.В., голову комітету з конкурсних торгів НВК № 2, яка повідомила, що у зв’язку з необхідністю придбання Послуг з постачання пари та гарячої води  (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.1) потрібно провести їх закупівлю  на 2014 поточний рік відповідно до чинного законодавства (Закону України “Про здійснення державних закупівель”) на очікувану вартість 690207,72 грн. (шістсот дев’яносто тисяч двісті сім гривень 72 копійок, в тому числі ПДВ складає – 115034,62 грн.).

Керуючись статтею 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, процедурою закупівлі в річному плані потрібно  зазначити «закупівлю в одного учасника», так як є нагальна потреба в закупівлі цих послуг та відсутня конкуренція серед учасників, що їх надають.

ВИСТУПИЛИ: Кореганова О.І. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, яка повідомила, що  у зв’язку із затвердженням форм документів наказом Міністерства економіки України № 922 від 26.07.2012 року, в тому числі форми річного плану, необхідно затвердити відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” річний план державних закупівель на 2014 рік пари і гарячої води у формі, передбаченій вказаним наказом та виходячи з очікуваної вартості закупівлі  Послуг з постачання пари та гарячої води  (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.1).

Секретар комітету з конкурсних торгів Ковбасюк В.В. надав проект річного плану закупівель на 2014 рік для ознайомлення та затвердження.

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” річний план державних закупівель на 2014 рік  пари та гарячої води (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.1).

Голосували одноголосно

 

Секретар комітету з конкурсних торгів: _____________    Ковбасюк В.В.

 

 

Члени комітету з конкурсних торгів:    _____________     Кореганова О.І.

______________    Шеремета Т.А.

_____________ Антонов С.М.

Голова комітету з конкурсних торгів:  _____________     Скоп О.В.

 

 

ПРОТОКОЛ № 3

засідання комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2 щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника

13.01.2014 року                                                                       м. Хмельницький

Присутні:  Скоп О.В. – голова комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер НВК № 2.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Кореганова О.І., директор НВК № 2.

Секретар комітету з конкурсних торгів – Ковбасюк В.В.,інженер НВК № 2.

Члени комітету: Антонов С.М. –  заступник директора з адміністративно-господарської роботи;  Шеремета Т.А. –  заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника з постачання пари та гарячої води протягом 2014 року.

СЛУХАЛИ:

1. Скоп О.В., голову комітету з конкурсних торгів, яка повідомила про необхідність закупівлі на наступний 2014 поточний рік пари та гарячої води на очікувану вартість 690207,72 грн.

Крім того, відповідно до Закону України від 01.06.2010 року № 2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» зі змінами (далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі централізованого постачання теплової енергії.

На сьогодні відсутні окремі закони, які регулюють питання закупівлі теплової енергії (послуг з постачання пари та гарячої води), у зв’язку з чим, керуючись абзацом 2 частини 6 Прикінцевих положень Закону, їх закупівлю необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України Хмельницького обласного територіального відділення  № 01-21/14-5462 від 18.12.2013 року, міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» займає монопольне (домінуюче) становище на товарному ринку централізованого постачання у місті Хмельницькому в межах власних діючих мереж.

Наша теплова мережа підключена до загальної теплової мережі міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго».

Отже, ми, як замовники торгів, через відсутність конкуренції з технічних причин не маємо можливості забезпечуватись тепловою енергією іншими організаціями теплопостачання. Дані послуги за нашим місцезнаходженням можуть бути надані лише певним постачальником – міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго». Інша альтернатива відсутня.

У зв’язку із вищенаведеним, в порядку статті 39 Закону України в замовника виникає необхідність придбання послуг з постачання пари та гарячої води за процедурою закупівлі в одного учасника – міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго».

Неукладання або несвоєчасне укладання договорів з міським комунальним підприємством «Хмельницьктеплокомуненерго» на поставку теплової енергії призведе до припинення або обмеження її постачання. Це поставить під загрозу здоров’я та життя учасників навчально-виховного процесу – працівників, учнів, сприятиме поширенню хвороб та простуд. Крім того, недотримання температурного режиму в приміщеннях навчального закладу внаслідок відключення від теплопостачання призведе до порушення безпечних умов перебування в ньому, чим буде порушено право останніх, гарантоване статтею 28 Цивільного кодексу України нак охорону життя та здоров’я.

 

2. Скоп О.В., голова комітету з конкурсних торгів проінформувала:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води. Код державного класифікатора продуктів і послуг ДК 016:2010 35.30.1

2.2. Кількість товару, вид робіт або послуг:

Одна, послуги з постачання пари та гарячої води 1038,00 гкал., 7131 кв.м.

2.3. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету

2.4. Ціна пропозиції:т 690207,72 грн. (цифрами) Шістсот дев’яносто тисяч двісті сім гривень 72 коп., в тому числі ПДВ – 115034,62 грн. (словами)

2.5. Строк поставки: до 31.12.2014 року

Так, як через відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи, оптимальною процедурою закупівлі відповідно до п. 2 частини 2 статті 39 Закону є процедура закупівлі в одного учасника.

Голова комітету з конкурсних торгів запропонувала провести голосування з даного питання.

Голосували: за – одноголосно

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Провести закупівлю послуг з постачання пари та  гарячої води шляхом застосування процедури закупівлі в одного учасника: міського комунального підприємства «Хмельницьктеплокомуненерго» згідно вимог пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи  послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

2. Призначити відповідальним за проведення процедури закупівлі в одного учасника голову комітету з конкурсних торгів Скоп О.В.

3. Відповідальному секретарю комітету з  конкурсних торгів      Ковбасюк В.В. оприлюднити необхідну інформацію, що визначена Законом щодо проведення процедури закупівлі послуг в одного учасника в особі    МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

 

 

Директор НВК № 2,

член комітету з конкурсних торгів                                О.І. Кореганова

 

Член комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з

навчально-виховної роботи                                             Т.А. Шеремета

 

 

Член комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з

адміністративно-господарської роботи                              С.М. Антонов

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                О.В. Скоп

 

 

Відповідальний секретар комітету                                     В.В.Ковбасюк

з конкурсних торгів

 

 

ПРОТОКОЛ № 4

переговорів щодо закупівлі в одного учасника

комітету з конкурсних торгів

навчально-виховного комплексу № 2

28.01.2014 року                                                                       м. Хмельницький

Присутні:

Голова комітету з конкурсних торгів – Скоп О.В., головний бухгалтер НВК № 2.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів – Кореганова О.І., директор НВК № 2.

Секретар комітету з конкурсних торгів – Ковбасюк В.В.,інженер НВК № 2.

Члени комітету: Антонов С.М. –  заступник директора з адміністративно-господарської роботи;  Шеремета Т.А. –  заступник директора з навчально-виховної роботи 5-11 класів.

Запрошені:

Представники учасника процедури закупівлі – МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»:

______________________________________________________________(ПІП, посада)______________________________________________________

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Проведення переговорів з учасником щодо визначення переможця за процедурою закупівлі в одного учасника щодо постачання пари та гарячої води протягом 2014 року.

СЛУХАЛИ: Скоп О.В., голову комітету з конкурсних торгів, яка повідомила, що враховуючи об’єктивну відсутність конкуренції  з технічних причин щодо постачання пари та гарячої води (єдиний можливий постачальник – природний монополіст міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго» відповідно до листа Антимонопольного комітету Хмельницької області № 01-21/14-5462 від 18.12.2013 року), у такому випадку відповідно  до пункту 2 частини 2 статті Закону України «Про здійснення державних закупівель» може бути застосована процедура закупівлі в одного учасника, яка для укладення договору з обраним учасником вимагає попередньо проведення з ним переговорів.

На запит Замовника від 23.01.2014 року відповідно до абзацу 2 частини і статті Закону МКР «Хмельницьктеплокомуненерго» надало інформацію про його відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.

Також було надано для ознайомлення комітету з конкурсних торгів НВК № 2 копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з єдиного державного реєстру, ліцензії на виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

Голова комітету з конкурсних торгів Скоп О.В. проінформувала про найменування ПРЕДМЕТУ  ЗАКУПІВЛІ: пара та гаряча вода; послуги з постачання пари та гарячої води, код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 35.30.1 , в обсязі 1038,00 гкал., 7131 кв.м.

Згідно з річним планом закупівель очікувана вартість закупівлі послуг з постачання пари і гарячої води становить 690207,72грн. (шістсот дев’яносто  тисяч двісті сім гривень 72 копійок) ,  в тому числі ПДВ – 115034,62 грн.

Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

Строк поставки  – до 31.12.2014 року.

 

Голосували одноголосно

 

УХВАЛИЛИ:

Замовником та представниками учасників здійснена домовленість про наступне:

–         Найменування предмета закупівлі: пара і  гаряча вода.

–         Кількість –  1038,00 гкал.

–         Процедура закупівлі – закупівля в одного учасника.

–         Назва учасника – міське комунальне підприємство «Хмельницьктеплокомуненерго».

Очікувана вартість предмета закупівлі: 690207,72 (шістсот дев’яносто  тисяч двісті сім гривень 72 копійок), тому числі ПДВ – 115034,62 грн.

– Джерело фінансування закупівлі : кошти місцевого бюджету.

–         Місце постачання: Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. І. Франка, 57, навчально-виховний комплекс № 2.

Строк поставки  – до 31.12.2014 року.

 

Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: пункт 2 частини2 статті 39 Закону України – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи  послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Отримані від учасника документи підтверджують відповідність МКТ «Хмельницьктеплокомуненерго»  кваліфікаційним вимогам.

Представник від учасника підтвердив можливість постачання пари та гарячої води протягом 2014 року, згідно зі встановленим тарифом (664,94 грн. з ПДВ за 1 гкал.) в обсязі 1038,00 гкал. загальною вартістю 690207,72 (шістсот дев’яносто  тисяч двісті сім гривень 72 копійок), тому числі ПДВ – 115034,62 грн.

Інші положення договору є стандартними для закупівлі пари та гарячої води

 

Директор НВК № 2,

член комітету з конкурсних торгів                                О.І. Кореганова

 

Член комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з

навчально-виховної роботи                                            Т.А. Шеремета

 

 

Член комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з

адміністративно-господарської роботи                           С.М. Антонов

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                               О.В. Скоп

 

 

Відповідальний секретар комітету                                  В.В.Ковбасюк

з конкурсних торгів

 

Запрошені:

Представники учасника ________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________