Контакти: адреса вул. І Франка 57 тел. +3 8(038) 2 70-28-22; +38(038) 2 79-46-71

Ми раді Вас вітати на офіційному сайті НВК №2 м. Хмельницького!

         Тема над якою працює  педагогічний колектив НВК №2 : «Підвищення рівня професійної майстерності педагога, як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника»

        Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки №1521 від 30.10.2013 року Навчально-виховний комплекс №2 має статус експериментального загальноосвітнього закладу Всеукраїнського рівня з теми: «Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного комплексу засобами мережевих технологій та дистанційної освіти»

НВК №2 забезпечує:

 • створення сприятливих умов для розвитку здібностей і обдарувань молоді;
 • формування освіченої, творчої особистості;
 • становлення фізичного і морального здоров’я дитини.

Навчально-виховна та наукова робота НВК№2 сьогодні гарантує :

 • реалізацію індивідуальних творчих та наукових обдарувань дітей через систему факультативів, гуртків та спецкурсів ;
 • отримання базової та повної середньої освіти учнів з можливістю поглибленого диференційованого допрофільного (8-9 класи) і профільного вивчення (10-11 класи);
 • наукову організацію навчального процесу;
 • використання комп”ютерно орієнтованої та мультимедійної технології у навчально-виховному процесі.

Комп’ютерне забезпечення навчального закладу: Мультимедійне устаткування (12 проекторів 2 мультимедійні дошки); Wi Fi Інтернет ; Наукова організація навчального процесу; 7 предметних кабінетів з комп’ютерами та мультимедійним устаткуванням; 3 комп’ютерних класи. Наше партнерство: Навчально-виховний комплекс №2 м. Хмельницького співпрацює із Всеукраїнською асоціацією “Відроджені гімназії України”. Співпрацює з науково-методичним центром середньої освіти України в м. Києві, Інститутом засобів та інформатизації АПН України, з лабораторіями фізико-математичною, іноземних мов, української мови Інституту педагогіки АПН України. Обмінюємося думками, пропозиціями на семінарах, конференціях, творчих зустрічах, шукаємо шляхи кращого вирішення проблем. Виходячи з необхідності впровадження нового змісту загальної середньої освіти, забезпечення її наступності та безперервності, профілізації навчання, подальшої підготовки учнів до вступу у вищі навчальні заклади, до самостійного вибору професії НВК №2 розвиває ділове співробітництво з Хмельницьким національним університетом „Поділля”, Хмельницькою гуманітарно – педагогічною академією, Кам’янець-Подільським державним університетом. Наші досягнення:

 • 1995 рік – обласний семінар по впровадженню комп’ютерної техніки в навчальний процес;
 • 1995 рік – обласний семінар по впровадженню комп’ютерної техніки в навчальний процес; з досвіду роботи вчителя-методиста Рум’янцевої Т.М. по питанню „Інноваційні технології у викладанні географії”;
 • 1998 рік – Всеукраїнський семінар по впровадженню комп’ютерної техніки в навчальний процес;
 • 1999 рік – Всеукраїнський семінар „Інформатика на порозі третього тисячоліття”;
 • 2000 рік – міський семінар „Комп’ютеризація навчально-виховного процесу”;
 • 2001 рік – Всеукраїнська науково – практична конференція „Інформатика та комп’ютерно орієнтовані технології навчання” спільно з Інститутом педагогіки АПН України та Технологічним університетом „Поділля” м. Хмельницького;
 • 2002 рік – участь у роботі V Міжнародної виставки „Освіта України 2002”;
 • 2003 рік – Всеукраїнський науково-практичний семінар „Проблеми інформатизації загальної середньої освіти та шляхи її розв’язання на прикладі НВК №2” спільно з Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом засобів та інформатизації АПН України;
 • 2004 рік – семінар-практикум „Обмін досвідом з творчими директорами Рівненської області”;
 • Травень 2005 року – Всеукраїнський науково-практичний семінар „Методика проведення комп’ютерно орієнтованих уроків з предметів як основа підвищення якості та ефективності навчального процесу: методологічний аспект” спільно з Асоціацією “Відроджені гімназії України”, Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом засобів та інформатизації АПН України;
 • Жовтень 2005 року – семінар-практикум „Обмін досвідом з творчими директорами Івано-Франківської області”;
 • Листопад 2006 року – міський практичний семінар “Практика використання новітніх технологій в навчальному процесі на прикладі природничо-математичних дисциплін”.
 • 4-5 травня 2007 року – всеукраїнська науково-практична конференція “Теорія і практика використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі загальноосвітньої школи (на прикладі природничо-математичних дисциплін)” 15-річчю АПН України присвячується.
 • 2008 рік – міський семінар “Практика використання ІКТ на уроках української мови та літератури”
 • 23 квітня 2009 року – всеукраїнський науково-практичний семінар “Методичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ”
 • 27-29 квітня 2010 року – Всеукраїнська науково-практична конференція МОН України, НАПН України «Сучасні особистісно орієнтовані середовища і технології навчання: теорія і практика » до 25 річчя шкільної інформатики.